Pre základnú funkčnosť, spríjemnenie používania webu, analytické účely a v prípade udelenia súhlasu aj na účely cielenia reklamy využívame súbory cookies. Nastavenie vlastných preferencií cookies môžete kedykoľvek upraviť odkazom v spodnej časti stránok.

KONTAKTY

ELEKTOM s.r.o.
Karpatské námestie 7770/10A
831 06 Bratislava-Rača
tel: +421 911 796 456
elektomsro@gmail.com
prevádzka obchodu: Šturová 74
949 01 Nitra

Ochrana osobných údajov

Pravidlá ochrany osobných údajov

 

1.

Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzuje Kupujúci, že je oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov, že vyjadruje svoj súhlas s ich znením, a že ich v celom rozsahu akceptuje.

 

2.

Predávajúci je správcom osobných údajov Kupujúceho podľa článku 4,bod 7) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov - ďalej len "GDPR"). Predávajúci sa zaväzuje spracovávať osobné údaje v súlade s právnymi predpismi, hlavne GDPR a zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

 

3.

Osobnými údajmi sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor,  ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

 

4.

Pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (najmä meno a adresa, kontaktné údaje). Účelom spracúvania osobných údajov je vybavenie objednávky Kupujúceho a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Účelom spracovania osobných údajov je ďalej zasielanie obchodných oznámení a vykonávanie ďalších marketingových aktivít. Zákonným dôvodom pre spracovanie osobných údajov je plnenie zmluvy podľa článku 6,ods. 1,písm. b) GDPR, plnenie právnej povinnosti správcu podľa článku 6,ods. 1,písm. c) GDPR a oprávnený záujem Predávajúceho podľa článku 6,ods. 1,písm. f) GDPR. Oprávneným záujmom Predávajúcehoje spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu (posielanie newsletterov).

 

5.

Predávajúci pre plnenie kúpnej zmluvy používa služby subdodávateľov, najmä poskytovateľa mailingových služieb (osobné údaje sú ukladané v tretích krajinách) a poskytovateľa webhostingu. Subdodávatelia sú preverení z hľadiska bezpečného spracúvania osobných údajov. Predávajúci a subdodávatelia uzavreli zmluvu o spracúvaní osobných údajov, podľa ktorých subdodávatelia zodpovedajú za riadne zabezpečenie osobných údajov, a teda nesie voči Kupujúcemu priamu zodpovednosť za akýkoľvek únik či narušenia osobných údajov.

 

6.

Predávajúci ukladá osobné údaje Kupujúceho po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi ELEKTOM s.r.o. a Kupujúcim a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu). Po jej uplynutí budú údaje vymazané.

 

7.

Kupujúci má právo požadovať od Predávajúceho prístup ku svojím osobným údajom podľa článku 15 GDPR, opravu osobných údajov podľa článku 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa článku18 GDPR. Kupujúci má právo na vymazanie osobných údajov podľa článku17,ods. 1,písm. a), a c) až f) GDPR. Ďalej má Kupujúci právo namietať proti spracúvaniu podľa článku 21 GDPR a právo na prenosnosť údajov podľa článku20 GDPR.

 

8.

Kupujúci má právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky v prípade, že sa domnieva, že bolo porušené jeho právo na ochranu osobných údajov.

 

9.

Kupujúci nemá povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie osobných údajov je však nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie kúpnej zmluvy a bez poskytnutia osobných údajov nie je možné kúpnu zmluvu uzavrieť  alebo ju zo strany Predávajúceho plniť.

 

10.

Zo strany Predávajúceho nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle článku22 GDPR.

 

11.

Záujemca o využívanie služieb Predávajúceho odoslaním kontaktného formulára

a) súhlasí s použitím svojich osobných údajov aj na účely elektronického zasielania obchodných oznámení, reklamných materiálov, priameho predaja, prieskumov trhu a priamych ponúk produktov zo strany Predávajúceho, nie však častejšie, ako 1x týždenne, a zároveň

b) vyhlasuje, že zasielanie informácií podľa bodu a) nepovažuje za nevyžiadanú reklamu v zmysle zákona č. 40/1995 Zb. v aktuálnom znení, pretože Kupujúci sozasielaním informácií podľa bodu a) v spojení s § 62 zákona č. 351/2011 Z.z. výslovne súhlasí.

c) Súhlas podľa tohto bodu môže Kupujúci kedykoľvek odvolať emailom na adrese elektomsro@gmail.com alebo písomne na adrese ELEKTOM s.r.o. , Karpatské námestie 7770/10A , Bratislava Rača 831 06 alebo ELEKTOM s.r.o. ,Štúrová 74 , 949 01 Nitra

 

12.

Predávajúci používa v rámci zvyšovania kvality služieb, personalizácie ponuky, zberu anonymných údajov a na analytické účely na webovej stránke:www.materialelektro.sk tzv. súbory cookies. Používaním webu Kupujúci súhlasí s použitím spomínanej technológie. Zakliknutím informácie o používaní cookies na úvodnej stránke webu Kupujúci súhlasí s ich používaním. Kupujúci nemusí udeliť súhlas s používaním cookies, v takom prípade však Predávajúci nemôže zaručiť plnú funkčnosť webovej stránky.